Postări populare

ALMANAH ONIX - VOLUNTAR LA MINE ACASA“VOLUNTAR LA MINE ACASĂ” Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, Măsura 1.2. “Inițiative ale tinerilor”

După ce în lunile martie și aprilie ale acestui an, activitățile proiectului au vizat latura de includere a tinerilor cu posibilități reduse precum și ajutorarea bătrânilor, luna mai, ultima de implementare efectivă, a adus în discuție ce-a de-a treia componentă tematică a proiectului și anume, cea ecologică. Prima dintre acțiunile desfășurate a avut loc în localitatea Pleșești, com. Podgoria, în perioada 14 – 15 mai.
Acțiunile derulate au constat în: ecologizări, seară de socializare, foc de tabără, cântec, dar și aspecte practice, gospodărești precum: montarea corturilor, pregătirea meselor, spălatul vaselor, pregătirea și întreținerea focului de tabără, respectându-se normele de protecție împotriva incendiilor. Inițiativa dezvoltată prin acest proiect vine în întâmpinarea problemelor de mediu cu care societatea actuală se confruntă. Numărul deosebit de ridicat al persoanelor care urmare a activităților de petrecere a timpului liber, de weekend, la pădure, atrage după sine o cantitate considerabilă de deșeuri poluante aruncate la voia întâmplării.
Este motivul pentru care cei 20 de voluntari au luat inițiativa de a curăța zona afectată, dând astfel dovada faptului că lor de pasă de mediu, voluntariatul reprezentând soluția ideală pentru menținerea acestuia la standardele normale. Totodată, privind către celălalt obiectiv al activității, acela de promovare a unei socializări active, în cadrul activităților de seară tematice, precum și pe întreaga perioadă a acțiunii, tinerii au schimbat continuu impresii, au colaborat, abordând totodată cu responsabilitate sarcinile tematice impuse prin proiect.
Competențele dobândite, urmare a implicării lor îi face cu siguranță mai păsători față de problemele de mediu, mai conștienți de importanța protejării lui, continuitatea acestei acțiuni la nivelul comunității locale din care provin tinerii, în particular, precum și la nivel național, fiind condiția autoimpusă, ca rezultatele obținute să beneficieze de o multiplicare adecvată încununată de obținerea unor modele comportamentale pro-ecologice.
În atingerea acestor deziderate vine și o altă acțiunii specifică tematicii acestei lumi, ce s-a desfășurat în data de 28 mai în Parcul Central al Mun. Rm. Sărat, într-o frumoasă zi sâmbătă în care, sub asistența unui număr mare de copii și părinți, tinerii voluntari râmniceni, componenți ai echipei de implementare a proiectului au reușit pe parcursul unei întregi zile să atragă atragă atenția publicului prezent prin efortul lor de creare a unui mediu ecologic denumit “LUMEA ECO”. Conlucrând laolaltă cu tineri curioși și dornici de a-și aduce aportul lor de realizarea activităților, tinerii și-au demonstrat calitățile lor artistice creând după un efort de aproximativ 4 ore un cartier de căsuțe contruit din carton, plastic, obținute ca urmare a unei actțiuni de ecologizare derulate în dimineața zilei atât în Parcul central, Parcul “9 luni”, zona centrală a municipiului, cât și în locațiile învecinate.
Obiectivele acestei acțiuni au fost: creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor din mun. Rm. Sărat asupra protejării mediului înconjurător și promovarea acțiunilor de voluntariat în vederea îndeplinirii acestui deziderat. Rezultatele obținute, surprinse în mod grăitor prin fotografii relevante, conturează imaginea unui proiect total pro – ecologic, în urma căruia, actorii principal, în speță tinerii, să poată transpune și transmite din experiența lor, tranformând-o într-o practică comunitară de urmat.
Perioada imediat următoare este dedicată promovării rezultatelotr proiectului, în acest sens, fiind deja începută o campanie publică, derulată prin apariții de presă, materiale informative, acțiunea culminând prin desfășurarea unui „Marș Eco” cu participarea echipei de proiect, precum și a altor tineri din comunitatea locală, eveneimentul având totodată rolul de a consemna importanța pe care tinerii o acordă protejării mediului.

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI “VOLUNTAR LA MINE ACASĂ”, Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, cu suma de 5.950 Euro, Acțiunea 1.2. – Inițiative ale tinerilor

“Voluntar la mine acasă” a fost denumirea proiectului ce a început la data de 10.12.2010 și care își va găsi finalitatea în data de 10.08.2011. Grupul țintă al acestui proiect, alcătuit din 20 de tineri participanți, a avut oportunitatea pe perioada de implementare a activităților de a se redescoperi și de a da sens propriilor înclinații pro - ecologice, pro – sociale, de această dată, într-un cadru organizat.
Rm. Sărat și localitatea Podgoria, jud. Buzău au fost gazdele activităților desfășurate. Efectele, rezultatele procesului de implementare sunt: tineri conștientizați asupra importanței protejării mediului și acolo unde este cazul asupra îmbunătățirii situației existente, un mediu mai curat, o mentalitate activă și un spirit de implicare mult mai dezvoltat, o relație mult mai apropiată cu autoritățile locale, competențe dobândite de către tineri, care îî vor ajuta într-un mod deosebit în dezvoltarea lor socio – profesională, o vizibilitate și o imagine mult superioară a organizației și a Programului “Tineret în Acțiune”, o viziune pro – socială bazată pe toleranță, nediscriminare, incluziune, respect reciproc și egalitate, într-ajutorare. o relație deosebită de apreciere cu partenerii locali și un respect acordat de către cetățenii care fie au intrat în contact ori au fost informațiasupra proiectului nostru de.
Totodată, merită remarcată și socializarea desosebită dezvoltată în cadrul activităților de atragere de noi voluntari, precum și în etapa de vizibilitate și diseminare, numărul crescut de voluntari de care se bucură asociația fiind de asemenea unul din rezultatele notabile ale proiectului “Voluntar la mine acasă”.

CUVANTUL MEU DE VOLUNTAR


Pentru început, este mai mult decât esenţial să menţionam faptul că voluntarii întodeauna pleacă de la premisa că ceea ce fac, indiferent ce, este important, iar cel ce nu are o astfel de atitudine în viaţa de zi cu zi, faţă de interior şi exterior, nu poate deveni un voluntar.
Prin voluntariat, înţelegem iniţiativă. Prin iniţiativă îndrăzneală. Iar prin îndrăzneală, curaj. Renunţând la definiţiile literare, voluntariat inseamnă valuri de idei şi dezinteres pentru efectul de bumerang în ceea ce privește munca ce atrage după sine şi răsplata. Ba chiar, noţiunea de voluntariat se poate transforma într-un viciu. Ceea ce ne înconjoară devine obsesiv, învechit, rău, sufocant, aproape că se transforma în chin. În faţa tuturor acestor lucruri rele şovăim între a riposta sau a accepta ceea ce ni se oferă. Şovăiala aceasta, din start, duce spre pierderea unui timp preţios, care până la urma ne consfinţeşte laşitatea. În spusele anterioare, s-au strecurat două cuvinte cheie: „timp preţios” pe care adesea, nu ştim cum să îl valorificăm, indeosebi, în perioada tinereţii. Tocmai aceasta este oportunitatea de bază pe care ne-o oferă voluntariatul, de care mulţi sunt conştienţi, însă puţini având puterea să ridice la adevărata sa voloare această noţiune.
Ce oferă voluntariatul? Dezvoltarea personală şi impărţirea fericirii tuturor tinerilor în mod egal. Fericirea mai sus menţionată nu se trimite prin curier-rapid, fax, e-mail sau poştă. Ea vine de la sine, mulţumită reuşitelor importante sau mai puţin importante care ies la suprafaţă  în timpul dezluşirii sensului cuvântului voluntariat. 
Voluntariatul reprezintă o şansă pentru cei care treptat uită să se facă utili, şi o cale spre împlinire pentru cei care PRIN voluntariat au înţeles multe aspecte ale vieţii lor şi au găsit răspunsuri la multele întrebări care nu dădeau pace. Voluntarii au înţeles că orice lucru, văzut din afară este greu de înţeles sau pare minim. Aceasta este optica pe care au trebuit sa o combată tinerii pentru a deveni firi responsabile, independente, împlinite, iubitoare de viaţă.
Pentru a deveni voluntar, este nevoie să parcurgi  trei etape: să admiri reprezentanţii volunariatului, să se amplifice curiozitatea, iar in fine, să îţi demonstrezi ţie însuşi că poţi fi unul din reprezentanţii voluntariatului implicându-te.
Pasiunea pentru voluntariat e deja prin ea însăşi o mărturisire. Ştim mai multe despre un necunoscut ce se dăruieşte acestei activităţi decât despre cineva insensibil pe care îl vedem zi de zi, indiferent.

“VOLUNTAR LA MINE ACASĂ” – DISEMINARE SPECIALĂ and REMEMBER


Proiectul
“Voluntar la mine acasăîși trăiește ultimele momente de “glorie” pe scena mișcării voluntariatului râmnicean. După ce la runda 01 septembrie 2010, am avut marea bucurie de a afla de câștigarea primului proiect de tineret finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune” al A.T. ONIX, odată cu trecerea timpului activitățile ce au fost desfășurate ne-au făcut să ne gândim poate pentru o perioadă prea scurtă de timp, la bucuria pe care am simți-o în situația în care realitatea specifică proiectului condus de principiile toleranței, egalității, nediscriminării, incluziunii sociale totale, ar corespunde realității faptice a zilelor noastre, una plină de probleme și necesități.
Începând la data de 10 decembrie 2010, una de referință în istoria organizației, proiectul a adus în discuție tematici de o importanță deosebită atât la nivel local, național cât și european: problema includerii persoanelor cu posibilități reduse, copii dezavantajați, bătrâni izolați în azile, a fost prima din tematicile abordate, căreia am încercat a-i aduce ameliorare prin intermediul acțiunilor desfășurate în lunile martie și aprilie 2011.
  Includerea copiilor dezavantajați, fără părinți, ori confruntându-se cu alte probleme am abordat-o de asemenea prina acțiuni tematice în lunile martie și aprilie, în urma socializării dintre copii și tineri reieșind adevărate prietenii ce sunt păstrate și astăzi și care vor fi, cu certitudine, valorificate și în viitoare inițiative. Atenția acordată copiilor, bucuria pe care o poți vedea în ochii lor, reprezintă cele mai frumoase lucruri din viața fiecărui om. Inițiativa noastră, una de provocare la viață și inițiativă a adus în prim plan un spirit tineresc desăvârșit al grupului țintă, fapt ce i-a ajutat pe tineri, să dobândească, cu adevărat, o serie de competențe, pe care la nivelul comunității locale, nicio altă formă de implicare nu i le-ar fi putut oferi.
Componenta socială, așa cum am numit-o noi în proiect a avut ca activitate de finalitate o Conferință socială desfășurată în data de 22 aprilie 2011 în Sala de ședințe a Primăriei Mun. Rm. Sărat, în cadrul căreia tinerii au concluzionat asupra importanței activităților derulate, discutând și reamintindu-și despre implicarea particularizată a fiecăruia pe perioada implementării efective.
O altă componentă a proiectului derulată în primele două luni propriu-zise de implementare a fost aceea de socializare, prin derularea unor acțiuni de atragere de noi voluntari ce s-au desfășurat atât în zona centrală a orașului, cât și în școli și licee.
Ultima componentă tematică, cea de mediu a fost deschisă cu ajutorul unei “Conferințe ecologice” în data de 28 martie 2011, când tinerii au discutat despre situația actuală de mediu și totodată despre soluțiile de îmbunătățire a acesteia. Luna mai, a fost condusă de campania “Toți pentru natură”, ce s-a finalizat prin crearea în data de 28 mai 2011 a “Lumii ECO”, un cartier alcătuit din căsuțe de care micii râmniceni au avut posibilitatea de a se bucura pe parcursul unei întregi zile. Acțiunea a urmat activităților ecologice din localitatea Podgoria, acolo unde tinerii au putut, de asemenea, să petreacă împreună o minunată seară, ce a deschis porțile unor noi prietenii precum și a unor discuții tematice deosebit de importante.
Nu putem finaliza însă proiectul fără a aminti și importanța pe care diseminarea specială a informațiilor o are în transmiterea corectă a ideilor rezultate din proiect. În acest sens, pentru o bună informare, a fost derulată o campanie de diseminare specială ce a constat în distribuirea de almanahuri, DVD-uri și alte materiale informative.
De asemenea a fost organizată și o conferință de mediu cu participarea reprezentanților administrației publice locale în cadrul căreia au fost trasate liniile implementării unor politici de mediu la nivel comunitar în vederea îmbunătățirii situației existente. Acțiunile specifice au continuat cu derularea unui “Marș ECO”, pornind din zona centrală a orașului, înarmați cu materiale informative și pancarte, în cadrul căreia un număr important de tineri au transmis cetățenilor mesaje pro – ecologice. Specific proiectului a fost și crearea unui grup de discuție forum pe Facebook, ce a funcționat pe întreaga perioadă a implementării, acolo unde tinerii au colaborat, comunicat și concluzionat statistic asupra reușitei proiectului de față.
Proiectul “Voluntar la mine acasă”, la momentul său de final dorește a transmite un mesaj civic tuturor cetățenilor municipiului Rm. Sărat, amintind faptul că din acestă clipă este necesar cu adevărat să fim cu toții voluntari orașului nostru, mediului înconjurător, dătător de viață, spațiului în care trăim și pe care cu siguranță ni-l dorim a fi un lăcaș perfect pentru noi și familiile noastre.

COMUNICAT DE PRESA DE LANSARE A PROIECTULUI

În perioada 10 decembrie 2010 – 10 august 2011 Asociatia de Tineret ONIX deruleazã proiectul "Voluntar la mine acasã", finantat de Comisia Europeanã prin Programul Tineret în Actiune. Proiectul în sumã de 5950 Euro implicã un numãr de 20 de tineri râmniceni care prin metode si instrumente de educatie non-formalã îsi vor dezvolta competente de voluntariat si implicare în viata comunitatii. 
Pe parcursul celor opt luni tinerii din grupul þintã vor fi: voluntari pentru bãtrâni, voluntari pentru copiii institutionalizaþi, voluntari de mediu si aparatori de nadejde ai valorilor râmincene. Maine 10 decembrie 2010, orele 13.00 - 15.00, in Sala de sedinte a Palatului Administrativ al Municipiului. Ramnicu Sarat va avea loc Conferinta de lansare a proiectului. Presa locala si judeteana, impreuna cu oficialitati ale comunitatii vor fi prezenti in sala. Ca urmare sunteti invitati sa participati 
la acest eveniment

“Voluntar la mine acasă” Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, Măsura 1.2. “Inițiative ale tinerilor”

Luna aprilie, una plină de activități de tineret la nivelul municipiului Rm. Sărat a programat alte 4 acțiuni în cadrul proiectului “Voluntar la mine acasă”. Prima dintre ele, denumită “Voluntari pentru bătrâni” s-a desfășurat în data de 08 aprilie în cadrul Azilului de Bătrâni, acolo unde membrii echipei de implementare a proiectului au ajutat la servirea meselor, curățenie, îndeplinind totodată diferite sarcini stabilite de către personalul instituției. Componenta socială nu a fost deloc neglijată, tinerii socializând cu bătrânii de aici, împărtășind exeperiențe, purtând discuții tematice și moralizatoare, generatoare de modele de viață.
Cea de-a doua acțiune, denumită “Voluntar TiA” s-a desfășurat sâmbătă, 09 aprilie în zona centrală a orașului, precum și în liceele locale. Acțiunea a constat în distribuirea de materiale informative, purtarea unor discuții tematice, completarea unor chestionare de opinie, realizându-se totodată și o evaluare non – formală a impactului generat de proiect până în momentul de față prin intermediul chestionarelor de opinie. Totodată, au fost atrași și noi voluntari, care și-au manifestat disponibilitatea de a lua parte la viitoare activități de tineret locale, naționale și europene.
A treia activitate a lunii aprilie, “Voluntar pentru copii”, a constat în desfășurarea unor activități recreaționale, de implicare comună a voluntarilor A.T. “Onix”: fotbal, voley, desene pe asfalt și alte jocuri de implicare ce s-au desfășurat în Parcul Municipal precum și în Sala municipală de sport.
Ultima activitate a proiectului, aferentă acestei luni și anume s-a desfasurat in data de 28 aprilie, o “Conferință socială”, cu participarea celor 20 de tineri din grupul țintă, precum și a altor tineri din școlile râmnicene, ce a avut ca tematică implicarea comună în activități de includere socială a tinerilor cu probleme, bătrânilor, precum și pentru identificarea unor soluții viabile la problemele existente în relația acestora cu toate aceste categorii sociale. Înițiativa noastră a venit în întâmpinarea unor probleme identificate atât la nivelul comunității locale, cât și la nivel național, care în lipsa unor astfel de acțiuni de includere socială ar conduce la crearea unei ordini nefirești a abordării relațiilor inter-umane.
Luna mai va fi ultima din cadrul proiectului, una în care componenta ecologica va fi abordată prin desfășurarea unei campanii de ecologizare ce va fi compusă din două acțiuni, astfel: prima dintre ele se va realiza în zilele de 14 și 15 mai în localitatea Pleșești. Tinerii voluntari vor ecologiza zona în timpul zilei urmând ca seara să fie desfășurate acțiuni de socializare, într-un cadru comun grupului țintă. Continuând, în data de 28 mai, în dimineața zilei tinerii voluntari vor ecologiza străzile principale din mun. Rm. Sărat, urmând ca în după amiaza zilei să fie realizată în Parcul Municipal o expoziție în care urmare a creativității tinerilor prin modelarea materialelor colecate în mod selectiv, tinerii să creeze o “Lume ECO”, una deschisă cetățenilor care vor tranzita zona. Obiectivul acestei activități este acela de conștientizare a cetățenilor asupra importanței protejării mediului înconjurător.
Concluzionând, impactul generat ca urmare a activităților desfășurate și perspectivele asigurării continuității proiectului nostru reprezintă în fapt efecte de multiplicare a rezultatelor și implicării tinerilor din comunitatea locală, una deosebit de benefică în egala măsura tinerilor implicați, cât și comunității locale.

CONFERINȚĂ ECOLOGICĂ DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI "VOLUNTAR LA MINE ACASĂ", FINANȚAT DE COMISIA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL "TINERET ÎN ACȚIUNE"

Ecologizare?! Un cuvânt considerat fără valoare în ziua de astăzi de foarte multă lume...NOI, voluntarii Asociației de Tineret ONIX, am demonstrat că putem face acest concept cunoscut. În data de 28 martie 2011, în Sala de Ședințe a Primăriei Rm. Sărat, 20 de tineri alcătuind grupul țintă al proiectului “Voluntar la mine acasă”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, la care s-au adăugat alți 30 de elevi ai școlilor râmnicene, au cooperat pentru identificarea principalelor surse ale degradării mediului dar și pentru a găsi într-un final soluții de îmbunătățire a situației mediului municipiului nostru.
            Totul a început prin alegerea echipelor, aceasta făcându-se printr-un joc coordonat de dl. Volodea Mateevici. Cei 50 de tineri au fost împărțiți în 4 grupe. Fiecărei grupe i s-a repartizat câte un subiect după cum urmează: prima grupă - principalele probleme ale orașului nostru,  a doua grupă - cauzele degradării mediului, a treia grupă - efectele acțiunii negative a omului asupra mediului, a patra grupă - soluții pentru combaterea degradării mediului. Timp de 30 minute fiecare grupă a lucrat la identificarea informațiilor aferente subiectului său de interes raportat la cele 4 acțiuni definitorii referitoare la mediul inconjurător expunând rezultatele muncii lor pe o plansă sub formă scrisă și desene. După ce fiecare grupă și-a transpus ideile pe coala de flipchart, afisând-o într-o zonă de vizibilitate maximă, echipele au stabilit un purtător de cuvânt care să transmită tuturor informațiile rezultate cu referire la tematica abordată. Și pentru ca mesajul transmis să fie unul complet, iar rezultatele activității să fie vizibile, informațiile au fost centralizate de către președintele organizației, Florin Ceparu, care odată cu anunțarea lor, le-a rescris pe o nouă foaie de flipchart, ce a fost împărțită în 4 părți, în scopul de a releva într-un mod concret cele 4 stadii caracteristice degradării mediului: problema, cauzele, efectele și soluții de îmbunătățire a situației existente.
Depășind această etapă a cumulării datelor și informațiilor specifice, de aici totul a "evadat" în discuții aprinse despre corelarea tuturor celor scrise, în final concluzia fiind următoarea: principala problemă a orașului nostru este aruncarea deșeurilor în locuri necorespunzătoare, aceasta având drept cauză dezinteresul față de mediu dar și lipsa educației. Soluțiile găsite la această problemă de către voluntarii prezenți au fost inițierea unei campanii de ecologizare și informare stradală, marcarea spațiilor verzi și producerea unor simboluri ecologice din materiale bio-degradabile.
Continuarea Conferinței ecologice a constat într-o prezentare utilizând videoproiectorul a unor imagini grăitoare caracteristice tuturor celor 5 tipuri de poluare: a mediului, solului, apei, aerului, fonică. Imaginile rulate pe pânză au fost discutate împreună cu toți cei prezenți, tinerilor oferindu-li-se exemple negative ale acțiunii omului asupra mediului, pe care tinerii le-au perceput, alături de mesajul: AȘA NU!
Urmare a acestor concluzii, cu toții am fost de acord să demarăm din proprie inițiativă o campanie de ecologizare prin care orașul nostru să fie mai curat, mai sănătos si mai plăcut. Aceasta campanie se adreseaza tuturor cetățenilor orațului, care conștientizând asupra problemelor de mediu din Rm. Sarat își vor putea aduce contribuția, cu această ocazie la reclădirea ecologică a orașului nostru.
            Prima acțiune de ecologizare din această campanie va fi demarată în data de 09.04.2011, începând cu ora 9:30. Toți cei care își doresc un mediu mai curat sunt așteptați să vină până în această oră în fața Primăriei, îmbrăcați fiind într-un tricou verde, dovadă a atitudinii față de un “prieten” ce zi cu zi ne oferă aerul ce ne ajută să trăim. Prin această acțiune vom ecologiza intrarea în oraș din Bariera Focșani precum și un parc din zona Pompieri, precum și alte zone în limita timpului și a numărului de persoane ce vor fi prezente la acțiune. Aceasta este doar prima actiune dintr-o serie mai lungă, prin care vrem să arătăm lumii că nouă ne pasă de orașul în care trăim! Dacă vrei și tu să schimbi ceva, te asteptăm cu drag alături de noi.
Motto-ul nostru este: "O NATURA CURATĂ , SUFLETE SALVATE!"

VOLUNTARUL DE AZI, EXEMPLUL DE MÂINE! “Voluntar la mine acasă”

Proiect al Asociației de Tineret “ONIX”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acțiune”, măsura 1.2. “Inițiative ale tinerilor”

După o bună campanie de vizibilitate desfășurată de către tinerii râmniceni, componenți ai grupului țintă, iată că a venit și momentul primelor activități efective în cadrul proiectului “Voluntar la mine acasă”. Astfel, weekendul acesta (18 – 20 martie), cei 20 de tineri au desfășurat acțiuni de voluntariat în cadrul a trei campanii tematice componente ale proiectului: prima dintre ele: “voluntar pentru batrani” a constat în susținerea unui program artistic în cadrul Azilului de Bătrâni Rm. Sărat. Scenete, teatru, poezii, muzică și dansuri, toate acestea au fost prezentate batranilor care au întâmpinat cu o deosebită căldură și plăcere inițiativa tinerilor noștri. Activitatea, pe lângă acțiunea în sine, a creat cu siguranță convingeri, a oferit modele, a transmis mesaje unice, din ce în ce mai prețioase în zilele noastre. Altfel vorbind, în schimbul unor mici momente interpretate, tinerii au primit în schimb “binecuvântarea” unor oameni care cândva ne deschideau viitorul de astăzi.
Cea de-a doua component tematică “voluntar pentru copii” a adus în atenția tinerilor importanța pe care implicarea comună manifestată la nivel social o are, indiferent de statutul fiecărui tânăr. Programul prezentat copiilor, pus în practică împreună cu cei 20 de tineri din grupul țintă, a constat în desfășurarea unor joculețe tematice, recitarea de poezii, scenete jucate în comun, dansuri de implicare comună, cântece, dialoguri de includere. Mesajul transmis de ambele părți a fost astfel, unul plin de solidaritate, de înțelegere a egalității și a tuturor celorlalte principii ce clădesc o societate unită.
Cea de-a treia componentă a scos la iveală dorința tinerilor de a se implica în proiectele de tineret, acțiunea stradală desfășurată vizând o foarte bună informare a tinerilor asupra proiectul nostru, a celorlalte inițiative desfășurate de către asociațiile râmnicene, precum și a importanței pe care Programul “Tineret în Acțiune” o are în implementarea prezentului proiect.
Următoarea acțiune din cadrul proiectului va fi pe 28 martie, o Conferință Ecologică ce vat rata problemele de mediu existente la nivel local, national și European.


Persoane interesate

Youth in Action

Youth in Action